Podatek handlowy dopiero w 2019 roku

Jak dowiedzieliśmy się w tym tygodniu podatek handlowy zostanie wstrzymany do 2019 roku. Tak wynika z projektu nowelizacji ustawy zamieszczonego na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Wiemy już zatem, że w przyszłym roku do budżetu naszego Państwa nie wpłynie prognozowane półtora miliarda złotych.
podatek handlowy

podatek handlowy

Jest to raczej optymistyczna wiadomość dla dużych przedsiębiorców. W uzasadnieniu zamieszczonym na stronie internetowej, resort finansów tłumaczy podjętą decyzję faktem, iż w dalszym ciągu istnieje konieczność dalszego stosowania obowiązujących przepisów. Informację tę okraszono również wzmianką o tym, że zaproponowane rozwiązanie legislacyjne będzie się wiązać z brakiem wpływów do budżetu państwa kwoty w wysokości 1 mld 590,6 mln zł.

Ogólnie można przyjąć, że przedłużenie terminu zawieszenia w głównej mierze związana jest z nierozpoznaniem skargi jaką polski rząd złożył do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w listopadzie ubiegłego roku. Która to nakazuje zwieszenie stosowania podatku od sprzedaży detalicznej. Dopiero od rozstrzygnięć Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zależeć będzie możliwość egzekwowania podatku na wytycznych określonych w ustawie z 6 lipca ubiegłego roku o podatku od sprzedaży detalicznej.

Według założeń ustawy podatnicy związani ze sprzedażą detaliczną, którzy to w danym miesiącu osiągnęli przychód z tego tytułu na poziomie ponad 17 mln złotych. Byli by zobowiązani do złożenia deklaracji podatkowej na temat wysokości podatku oraz opłacenia wyliczonej kwoty na rachunek urzędu skarbowego.

Ustawa wprowadzała również dwie stawki podatku od handlu – pierwszy na poziomie 0,8% od przychodów między 17 a 170 mln złotych miesięcznie. Oraz drugi w wysokości 1,4 procent dla przychodu który przekroczy 170 mln złotych miesięcznie. Natomiast kwota wolna od podatku w skali całego roku i mała wynosić 204 mln złotych.

Komisja Europejska wszczęła jednak postępowanie wyjaśniające w sprawie planowanego podatku. Obawiając się, że nowy podatek będzie naruszać unijne zasady pomocy państwa innym przedsiębiorcom. Wydając nakaz, nakładający na nasz kraj obowiązek zawieszenia wprowadzenia nowych zmian do czasu jego analizy przez unijnych ekspertów.

Skutkiem tego było zawiedzenie przez resort finansów poboru nowego podatku do 31 grudnia ubiegłego roku a następnie zawieszenie go do końca bieżącego roku.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *