Tak inflacja wpłynęła na zakupy Polaków w sieci. Dane nt. e-commerce nie pozostawiają złudzeń

Badania rynku e-commerce wykazują, iż ponad połowa badanych internautów z Polski preferuje robienie zakupów online, a decyduje o tym głównie forma dostawy. W raporcie e-commerce możemy również przeczytać o tym, jak duży wpływ ma inflacja, na to co Polacy najchętniej zamawiają w sieci. Autorzy badania piszą, że obywatele różnie się zachowują w związku z rosnącymi cenami.

E-commerce w Polsce – jakie formy są wybierane oraz kto częściej robi zakupy online?

Struktura płci, wieku i zamieszkania

Gemius i Polskie Badania Internetu oraz IAB Polska zaprezentowały raport E-commerce w Polsce 2022. Zawarte są w nim dane stworzone na podstawie badania zrealizowanego od 9 do 15 czerwca 2022 roku. Autorzy badania z użyciem wagi analitycznej przeanalizowali odpowiedzi podane przez 1559 respondentów oraz skorygowali strukturę próby, aby była ona odpowiednia do struktury polskich internautów odnośnie wykształcenia, płci, wieku oraz innych informacji. W raporcie możemy odczytać, że z ok. 30 mln dokonało w swoim życiu zakupów online. 75% badanych kupuje w polskich e-sklepach, a 35% preferuje zagraniczne. Duży odsetek e-konsumentów dotyczy wszystkich grup internautów. Uczestnicy badania oraz osoby najczęściej kupujące online są objęci strukturą demograficzną tzn. częściej mieszkańcy dużych miast, osoby dobrze oceniające swoją sytuację finansową, również ludzie z wyższym wykształceniem. Ponad połowa grupy internautów, którzy korzystają z zakupów online – 66% z nich to osoby, które ukończyły 35 rok życia, raczej ma to związek z strukturą demograficzną.

Inflacja w Polsce

Możemy dostrzec dużą przewagę smartfona, kupujący online najczęściej korzystali z tego urządzenia – aż 75%, do częstszego robienia zakupów online służy także laptop, który po raz pierwszy okazał się być mniej wybieralny od zwykłego telefonu. Również urządzenia najczęściej wykorzystywane to komputery stacjonarne – 41%, tablety – 19% oraz czytniki e-book – 4%. Natomiast liderem w procesie e-zakupów nadal pozostają laptopy i smartfony.

znajomość platform sprzedażowych przez internautów - e-commerce

Uczestnicy badania wskazali, że znają różne platformy związane ze sprzedażą oraz do kupowania online. Niekwestionowanym liderem okazało się Allegro, z raportu wynika, że najwięcej osób kupuje właśnie na tej platformie – aż 85%, czyli duża połowa uczestników badania. Do częstszych zakupów online służy także OLX oraz Zalando. Osoby badane wykazały spontaniczną znajomość serwisów sprzedażowych takich, jak Amazon – 17% oraz AliExpress – 15%. Badani mieli podać maksymalnie trzy portale związane z zakupami online.

Korzystamy z częstszego robienia zakupów online, ponieważ ma to wiele zalet

Czynniki generalnie motywujące do kupowania online to przede wszystkim brak konieczności jechania do sklepu (74%) oraz atrakcyjniejsze ceny (67%). Uczestnicy badania chwalą sobie także całodobową dostępność. Kupujemy online, dlatego, że jest to dużo wygodniejsze niż zakupy w tradycyjnych sklepach. W skrócie zakupy online dla klientów zachęcają do częstszego kupowania poprzez uzyskanie darmowej dostawy, kody rabatowe oraz niższe ceny niż w zwykłych sklepach. Dobrym ułatwieniem jest dostawa z możliwością darmowego wniesienia. Ciekawe jest to, że polskie badania internetu wykazują, iż pozytywny stosunek do zakupów online mają także osoby niekorzystające z formy kupowania online. Nasuwa się również kilka wad, które wskazali kupujący online. Jedną z nich są często wysokie koszty dostawy (25%), natrętne reklamy oglądanych wcześniej produktów (26%) oraz długie oczekiwanie na produkt (31%).

Jak wpłynęła inflacja oraz pandemia na decyzje zakupowe? Czy miało to wpływ na zachowania klientów?

Około 30% ankietowanych wskazuje, że pandemia wpłynęła na ich decyzje oraz sposoby zakupów, kupują częściej oraz więcej w sieci. Możemy się domyślić, że miały na to wpływ izolacje oraz kwarantanny. Inny skutek przyniosła niestety rekordowa inflacja, 28% mówi, że z tego powodu kupuje online mniej i rzadziej. Mniejszy odsetek respondentów twierdzi, że kupuje więcej w internecie. Warto również zauważyć, że dane były zbierane w czerwcu , gdy inflacja była jeszcze niższa niż teraz. Obecnie dane na 18 listopada 2022, wskazują, że wynosi ona 17,9%.

Ponad połowa badanych, uważa, że nie zmieniło to ich zachowania pod względem zakupów internetowych. 34% osób ankietowanych, twierdzi, że w następnym miesiącu zamierza kupować mniej, a 13% więcej. Ponad połowa badanych nie planuje zmieniać swoich zachowań zakupowych w sieci. Zobacz również nasz poprzedni artykuł: Jak poprawić konwersję w sklepie internetowym?

Możesz również polubić…